معرفی کتاب

معرفی کتاب‌های حوزه استارتاپی برای کسب و کارهای نوپا به جهت آشنایی هرچه بیشتر آن‌ها با این حوزه و افزایش دانش ادبیات حوزه استارتاپی

×