مدیریت تیم

ساخت تیم استارتاپی معمولا یکی از چالشی ترین موارد در راه اندازی یک استارتاپ است میتوان با ایجاد راهکارها و استفاده از تجربه های موجود سایر استارتاپ ها، تیمی توانمند و همسو در یک هدف مشخص تعیین کرد

×