برچسب زده شده با: ارزشگذاری فلای تودی

فلای‌تودی هزار میلیارد تومان ارزشگذاری شده است

تیر 19, 14020

با استناد به گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۱ که توسط شرکت حرکت اول در کدال منتشر شده، مشخص شده است که این شرکت با پرداخت ۳۴۰ میلیارد تومان، ۳۴ درصد از سهام آژانس آبنوس گشت تهران (فلای تودی) را به خود اختصاص داده است. این خریداری نشانگر این است که ارزش فلای تودی بیش از هرار میلیارد تومان تعیین شده است. درباره فلای‌تودی آژانس آبنوس گشت تهران فعالیت خود را از سال 1384 با هدف ارائه […]

×