برچسب زده شده با: باینو

گزارش عملکرد 1401 صندوق پیشگام منتشر شد

اردیبهشت 21, 14020

صندوق جسورانه رشد یکم پیشگام با هدف سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های نوپا، فناورانه و دانش‌بنیان در سال 1400 تأسیس شد. بر اساس گزارش منتشرشده تا پایان سال 1401 بالغ بر 72درصد سرمایه صندوق تأدیه شده و 12 قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 1607 میلیارد ریال منعقد گردیده است.    صندوق پیشگام در سال 1401 از جدیدترین اقدامات انجام شده توسط صندوق پپشگام در سال 1401 عقد سه قرارداد جدید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های باینو، طبیب و مدریک است. […]

×