برچسب زده شده با: برنامه اداره شرکت

گلرنگ به‌دنبال افزایش سهم بازار تپسی به ۳۰ درصد طی چهار سال است

بهمن 27, 14020

گروه صنعتی گلرنگ در “برنامه اداره شرکت”، هدف اصلی خود را افزایش ۳۰درصدی سهم بازار تپسی طی چهار سال و توسعه سایر سرویس‌های آن عنوان کرد.   در متن این برنامه ذکر شده است گروه صنعتی گلرنگ با به‌کارگیری بهترین الگوی سرمایه‌گذاری، به‌ دنبال به‌‌دست‌آوردن سهم بازار موردنظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حوزه تاکسی اینترنتی است تا سهم بازار کمتر تپسی را نسبت به رقیب آن جبران کند. در ادامه این برنامه عنوان شده […]

×