برچسب زده شده با: تعلیق ازکی

تعلیق فعالیت شرکت ازکی به دلیل کشف حجاب کارمندان

مرداد 8, 14020

اخبار اخیر حاکی از کشف حجاب کارمندان شرکت ازکی (خرید بیمه‌نامه) باعث توجه نهاد ناظر گردیده است، که پس از انجام بررسی‌های لازم، تصمیم به تعلیق فعالیت این شرکت تا انجام بررسی نهایی گرفته شده است. به علت این هنجارشکنی، بیمه مرکزی نیز وارد پرونده شرکت استارتاپ بیمه‌ای ازکی شده است و در جلساتی که امروز و فردا توسط آن انجام خواهد شد، تخلفات این شرکت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم در […]

×