برچسب زده شده با: تعلیق دیوار و شیپور

درخواست تعلیق مجوز فعالیت دیوار و شیپور از سوی وزارت صمت

شهریور 19, 14020

مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در طی نامه‌ای به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، درخواست تعلیق فعالیت و نماد دیوار و شیپور به علت عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی، داشته است. پیشتر نیز کمیته نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای مجازی، اخطاری مبنی بر نحوه درج قیمت مسکن به این پلتفرم‌ها داده بود. مکاتبه  مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت با اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به شرح زیر است؛ با عنایت به بند (2) مصوبه […]

×