برچسب زده شده با: داروخانه

قرار جلب دادرسی برای مدیران دو پلتفرم توزیع دارو صادر شد

آذر 17, 14020

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد دو پلتفرم عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. اتهام آن‌ها حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق عنوان شده است. سخنگوی قوه قضاییه، مسعود ستایشی، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی درباره تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها عنوان کرد: نظارت بر عرضه و فروش دارو، داروهای قاچاق و بدون نسخه، برعهده سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت است. گزارش‌هایی از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم […]

×