برچسب زده شده با: درگاه ملی مجوزها

کسب جواز کسب‌وکار، سنگ دیگری جلوی پای کارآفرینان

مرداد 18, 14020

تحت شرایط اقتصادی دشوار، تحریم‌های فراوان، ناپایداری و محدودیت‌های جدی در دسترسی به اینترنت، اکوسیستم استارت‌آپی ایران به چالش کشیده شده است. با این وجود، کارآفرینان با وجود تمامی ریسک‌ها، به ایجاد و توسعه استارت‌آپ‌ها می‌پردازند؛ در مراحل ابتدایی با چالش‌های بی‌شماری مواجه هستند. اما اکنون به نظر می‌رسد که یک عامل دیگر نیز به عنوان یک چالش اضافی در مسیر پیشرفت استارت‌آپ‌ها ظاهر شده است، و آن هم مرتبط با پروسه دریافت مجوزها از […]

×