برچسب زده شده با: دنیای موازی

وزیر ارتباطات: نظر شخصی افراد، موضع دولت نیست.

مرداد 28, 14020

به تازگی وزیر ارتباطات در واکنش به یادداشت سردبیر روزنامه کیهان در این روزنامه بیان کرد که نظر شخصی افراد، موضع دولت نیست. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در واکنش به یادداشت اخیر در روزنامه کیهان عنوان کرد: قرار نیست هر مطلبی که در یک روزنامه منتشر شد، به عنوان یک اصل پیگیری شود.  یک نفر حرفی زده و نظر شخصی خود را گفته است. به هیچ وجه نظر افرادی که اظهار نظر می کنند؛ موضع […]

×