برچسب زده شده با: رزومه پلاس

تاپلیکنت از “پلتفرم استخدام مبتنی بر معرفی” رونمایی کرد

خرداد 20, 14030

پلتفرم تاپلیکنت، با استفاده از دانش و تجربه‌ی جمعی جامعه‌ی خود، یک راه‌حل نوین در عرصه‌ی معرفی افراد توسط معرف و جذب نیروی متخصص برای سازمان‌ها توسط همکارجو ارائه می‌دهد. مهمترین ویژگی این محصول تمرکز برای استخدام مبتنی بر معرفی است. به عبارت دیگر تاپلیکنت پلتفرم استخدام مبتنی بر معرفی است. مفهوم معرفی در حوزه استخدام در این پلتفرم از طریق شناخت حرفه‌ای معنا می‌شود که این شناخت از جلسه مصاحبه یا تجربه همکاری به […]

×