برچسب زده شده با: سامانه مزرعه

استارتاپ مزرعه موفق به جذب 20هزار کشاورز شد

اسفند 29, 14010

 کشاورزی ایران و بخش‌های زیر مجموعه آن، از سال‌های گذشته با چالش‌های فراوانی همراه بوده است. برخی از این چالش‌ها در زمینه تأمین، تولید و عرضه محصولات کشاورزی  بوده است. از این‌رو، مواجه کارآمد با چالش‌های آن همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و فعالان این بخش بوده است. طی سال‌های اخیر هر چند دولت تلاش کرده است تا بر این چالش‌ها فائق آید، اما تأثیر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات انجام شده تاکنون فاقد نتایج ملموس در این […]

×