برچسب زده شده با: صندوق سرمایه گذاری جسورانه

کارگزاری آگاه برروی استارتاپ اُتیچر سرمایه گذاری کرد

بهمن 18, 14010

پلتفرم اتیچر که بستری برای یاگیری و آموزش زبان است در دومین راند جذب سرمایه خود از کارگزاری آگاه جذب سرمایه کرد. کارگزاری آگاه، یکی از شرکت‌های کارگزاری فعال در ایران است که چندی پیش از صندوق سرمایه گذاری جسورانه خود رونمایی کرد و تاکنون نیز در استارتاپ‌های مختلفی از جمله کرفس، داراتو، همسبد، بازدهوین وست و اینوکس سرمایه گذاری کرده است و اکنون در تازه‌ترین سرمایه‌گذاری خود در حوزه آموزش بررروی استارتاپ اتیچر سرمایه […]

×