برچسب زده شده با: صورت مالی تپسی پک

تپسی‌پک در سال گذشته، 932 میلیون تومان درآمد داشته است

خرداد 29, 14030

صورتهای مالی منتشر شده‌ی شرکت “نوآفرینان رادمان پارس”، که با نام تجاری “تپسی‌پک” شناخته می‌شود، نشان می‌دهد این شرکت در سال ۱۴۰۲ با تحویل بیش از ۱۷۷ هزار مرسوله به درآمد ۹۳۲ میلیون تومانی دست یافته است. علاوه بر این، تپسی‌پک در سال گذشته هزینه عملیاتی ۳.۸ میلیارد تومانی و زیان خالص ۳.۷ میلیارد تومانی داشته است. درآمد تپسی‌پک از دو منبع اصلی یعنی کمیسیون دریافتی و جریمه رانندگان و کاربران تأمین می‌شود. در دی […]

×