برچسب زده شده با: صورت مالی

رشد چهار برابری درآمد عملیاتی ابر آروان با وجود تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا

آذر 17, 14020

بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه منتشر شده شرکت ابر آروان در سامانه کدال، این شرکت توانسته است با وجود تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا رشد چهار برابری درآمد عملیاتی‌ را تجربه کند. با توجه به صورت‌های مالی، درآمد عملیاتی این شرکت از 37 میلیارد تومان (در مدت مشابه سال قبل) به 162 میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر آن، سود خالص ابر آروان 60 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال […]

×