برچسب زده شده با: عیسی زارع پور

وزیر ارتباطات: عدم استفاده از فیلترشکن، راهکار افزایش سرعت اینترنت

تیر 21, 14020

آیا با سرعت کند اینترنت مواجه هستید؟ آیا انتقادات شما درباره کاهش سرعت و عدم اطمینان در اتصال شما به شبکه روز به روز بیشتر می‌شود؟ به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات، تحلیلی جالب از ریشه مشکل ارائه داده است: استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها. در حالی که برخی ممکن است معتقد باشند که ماهیت فیلترشکن‌ها ربطی به کاهش سرعت اینترنت ندارد؛ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، با ابراز عقیده خود، این ادعا را رد می‌کند. به نظر […]

×