برچسب زده شده با: مبلع سرمایه گذاری خطرپذیر

مجموع سرمایه گذاری خطرپذیر در سال 1401، برابر با 2700 میلیارد تومان بوده است

مهر 8, 14020

در مجمع عمومی انجمن وی‌سی ایران علاوه بر انتخاب اعضای دور ششم هیات مدیره این انجمن، مبلغ کل سرمایه‌گذاری خطرپذیر وی‌سی‌ها ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. رییس هیات‌مدیره پیشین انجمن، ضمن ارایه گزارشی از فعالیت‌های دور پنجم این تشکل عنوان کرد مجموع خدمات سال ۱۴۰۱ انجمن، ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و مجموع سرمایه‌گذاری خطرپذیر وی‌سی‌های کشور در سال ۱۴۰۱ رقم ۲۷۰۰ میلیارد تومان (معادل ۵۴ میلیون دلار) بوده است. اعضای دور ششم انجمن به […]

×