برچسب زده شده با: مهاجرت به تهران

70درصد شرکت‌هایی که به تهران مهاجرت می‌کنند، شکست می‌خورند!

آذر 4, 14020

حسن هاشمی رییس نصر کشور در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی کشور از متمرکزشدن امکانات در تهران انتقاد کرد و افزود: امسال موضوعی که موردتوجه نصر کشور برای طرح در این همایش قرار گرفته، تمرکزگرایی و پایتخت‌محوری است. امروزه مهاجرت نخبگان و متخصصان موردتوجه قرار گرفته اما با مهاجرت بی‌رویه به پایتخت نیز مواجه هستیم که به‌نظر می‌رسد توجهی به آن نمی‌شود هاشمی با اعلام اینکه 70درصد شرکت‌هایی که به تهران مهاجرت می‌کنند شکست می‌خورند. […]

×