برچسب زده شده با: میاره

گزارش عملکرد 1401 صندوق پیشگام منتشر شد

اردیبهشت 21, 14020

صندوق جسورانه رشد یکم پیشگام با هدف سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های نوپا، فناورانه و دانش‌بنیان در سال 1400 تأسیس شد. بر اساس گزارش منتشرشده تا پایان سال 1401 بالغ بر 72درصد سرمایه صندوق تأدیه شده و 12 قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 1607 میلیارد ریال منعقد گردیده است.    صندوق پیشگام در سال 1401 از جدیدترین اقدامات انجام شده توسط صندوق پپشگام در سال 1401 عقد سه قرارداد جدید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های باینو، طبیب و مدریک است. […]

شرکت سرمایه‌گذاری حرکت اول

فروردین 5, 14020

شرکت کسب‌ و کارهای نوپای حرکت اول به عنوان هلدینگ سرمایه‌گذاری همراه اول در کسب‌وکارهای نوپا است. حركت اول علاوه بر سرمايه، تخصص و تجربه را نيز برای كسب و كارهای نوآورانه به ارمغان می‌آورد. به منظور توانمندسازی و توسعه استارتاپ ها، اين شركت علاوه بر تامين منابع مالــی، با در اختيــار قراردادن شــبكه ارتباطی خود و ايجــاد بازارهای جديد در موفقيت اســتارتاپ‌ها ســهيم می‌شــود. همچنين تنوع ســبد سرمايه گذاری شركت حركت اول موجب ايجاد […]

گزارش عملکرد 1401 حرکت اول منتشر شد

فروردین 5, 14020

شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول، بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه همراه اول، با انتشار گزارش عملکردی خود در سال مالی 1401، به تفصیل در مورد اهداف، دستاوردها و برنامه های آتی خود پرداخت. در این گزارش، حرکت اول با معرفی تفضیلی استارتاپ‌های سبد سرمایه گذاری خود اعلام کرد از ابتدای فعالیت در هشت کسب و کار مشارکت هم‌سرمایه‌گذاری انجام داده و در 28 شرکت بصورت مستقیم سرمایه‌گذاری کرده است. علاوه بر آن این شرکت، […]

×