برچسب زده شده با: هلدینگ زرین

گزارش 1402 زرین پلاس: بیش از 1.4 همت تراکنش، 4 برابر شدن تعداد کاربران

دی 24, 14020

هلدینگ زرین بیش از 12 سال است که در صنعت مالی کشور فعالیت میکند. زرین پلاس، سرویس کشبک این هلدینگ، از سال 97 راه اندازی شده است. متن زیر گزارش عملکرد سالانه این سرویس تا پایان تابستان 1402 را در برمیگیرد. گزارش میگوید زرین پلاس در این مدت در زمینه تعداد فروشگاه های عضو، تخفیف دریافتی کاربران،دتعداد کاربران فعال، تعداد و مبلغ تراکنش‌ها رشد داشته است و ارقام مربوط به این حوزه‌ها هر کدام چند […]

×