برچسب زده شده با: وندار

ترمینال‌ پرداخت‌پی و وندار مسدود شدند.

فروردین 28, 14020

شاپرک، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه ترمینال‌های پرداخت الکترونیکی، به تازگی به دلیل ثبت تخلف درجه ۱، دسترسی ترمینال‌های پرداخت‌پی و وندار به سامانه جامع قطع کرده است. ادیب حافظی مدیرعامل شبکه پرداخت‌پی، در طی نامه‌ای خطاب به شاپرک، تخلفات مطرح‌شده از جمله تجمیع وجوه و ارائه اطلاعات نادرست در تعریف در سامانه جامع پذیرندگان را رد کرد. شاپرک در پاسخ به نامه حافظی، همچنان موضوع تجمیع وجوه پذیرنده متعلق به پرداختیار و تسویه […]

×