برچسب زده شده با: وین_ساین

گزارش وینداد: بازار 15 هزار میلیاردی خدمات حقوقی در ایران

اسفند 21, 14010

گزارش عملکرد سالانه وینداد در حالی منتشر شد که خبر رشد ۲ برابری این استارتاپ حقوقی را منعکس می‌کرد. وینداد در گزارش سالانه‌اش، خود را رهبر بازار خدمات حقوقی با بیش از ۴۵ هزار کاربر ثبت‌نامی معرفی کرد. همچنین در این گزارش، بازار خدمات حقوقی کسب و کارها در ایران ۱۵ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است. وینداد یک استارتاپ حوزه فناوری‌ حقوقی است که کار خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است. […]

×