برچسب زده شده با: پلتفرم جاب ویژن

پلتفرم جاب‌ویژن، گزارش سراسری میـزان افزایـش حقوق در سال 1403 را منتشر کرد!

فروردین 20, 14030

پلتفرم جاب‌ویژن که به تازگی از سرویس هدهانتینگ میرانا رونمایی کرده بود، گزارش حقوق و دستمزد خود را با نظرسنجی از صد هزار نفر شاغل در سراسر کشور بر مبنای انتظارات آنها از حقوق درخواستی در سال 1403 منتشر کرد.  تعداد کاربران رجیستر شده در جاب‌ویژن به 3 میلیون رسیده است در ابتدای گزارش آمار و ارقامی در خصوص جاب‌ویژن منتشر شده است. در این پلتفرم 80 هزار سازمان ایرانی، 300 هزار فرصت شغلی در […]

×