برچسب زده شده با: کتاب بازاریابی عصبی

قلاب (Hooked)

اردیبهشت 14, 14020

 نیر ایال نویسنده کتاب قلاب (Hooked)، در این کتاب سعی می‌کند با بهره‌گیری از دانش، هنر و خلاقیت خود، یک رابطه درست و هوشمندانه بین روان‌شناسی، فناوری و کارآفرینی ایجاد کند. او برای بهبود بهترین روش استفاده از محصولات فناورانه توسط برخی کاربران، تلاش می‌کند تا در این کتاب به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک رابطه مستحکم و پایدار بین کاربر و محصول ایجاد کرد. در کتاب قلاب، نیر ایال توضیح می‌دهد که […]

×