برچسب زده شده با: کران

شرکت سرمایه‌گذاری کران در استارتاپ رستک 7 میلیارد سرمایه‌گذاری کرد

اسفند 8, 14010

شرکت سرمایه‌گذاری کران 70 میلیارد ریال بر استارتاپ رستک به منظور گسترش سامانه یکپارچه بیمارستان هوشمند (smart hospital) و همچنین رشد بازار هدف با تمرکز بر درمانگاه‌های تخصصی در کنار بیمارستان‌ها سرمایه‌گذاری کرد. این جذب سرمایه سومین جذب سرمایه رستک بوده و دو سرمایه‌گذاری قبلی رستک توسط سرمایه‌گذاران فرشته با تجربه در حوزه سلامت انجام شده است. استارت‌آپ رستک ارائه‌دهنده راهکارهای مبتنی بر داده جهت بهبود عملیاتی و افزایش شاخص‌های بهره‌وری بیمارستان‌ها و سایر مراکز […]

×