برچسب زده شده با: کسب‌وکار نوآورانه.

جوانه، بازوی نوآوری دیوار شد

اردیبهشت 12, 14020

جوانه شرکت سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر گروه هزاردستان با تغییرات استراتژیکی که در خود ایجاد کرد زین پس نه در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعالیت می‌کند و نه دیگر بازوی سرمایه‌گذاری هلدینگ هزاردستان به حساب می‌آید.  در پی تغییراتی که در جوانه به وجود آمده است آرین افشار از سمت مدیریت‌عاملی این مجموعه استعفا داده است و جایگزین وی مرتضی کاظمی در سمت مدیر اجرایی و عملیاتی جوانه در این شرکت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.  در حال […]

×