» اخبار استارتاپی » اولین گزارش جامع وضعیت روابط عمومی در ایران منتشر شد
اخبار استارتاپی

اولین گزارش جامع وضعیت روابط عمومی در ایران منتشر شد

اردیبهشت 21, 1402 100

تریبون پس از انتشار گزارش جامع سئو در ایران، این بار با تهیه گزارش جامع دیگری، وضعیت روابط عمومی در ایران را بررسی کرده است. تریبون پیش‌تر از این از دو سرویس جدید خود به نام تریبون‌نیوز و سیستم امتیازدهی رونمایی کرده بود.

گزارشــی کــه در ادامــه مطالعــه میکنیــد، شــرح حالــی از وضعیــت روابــط عمومــی در ســال ۱۴۰۱ اســت کــه 259 نفر از فعــالین حوزه روابــط عمومــی و 121 نفر فعال حوزه رســانه‌، مجموعا 380 نفر، بــا پاســخ بــه ســوالات پرسشــنامه در تهیــه آن مشارکت کردند.

از خبرنگاری تا روابط عمومی

بر اساس این گزارش، مسیر خبرنگاری با 39% شلوغ‌ترین مسیر به روابط عمومی محسوب می‌شود و کمترین توجه به آن از مسیر تولید محتوا با 12% بوده است.

 

مدیران روابط عمومی با 28% بیشترین سهم از نظر عنوان شغلی در این حیطه را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن کارشناسان ارشد و افراد با سطح تحصیلات کارشناسی در رتبه‌ی بعدی قرار دارند. به نظر می‌رسد این حوزه به لحاظ تعیین استراتژی به کمک استراتژیت‌ها همچنان نیاز به رشد و توسعه دارد.

 

از انتخاب سازمان خصوصی یا دولتی تا روابط عمومی

نسل جدید متخصصان روابط عمومی، شرکتهای خصوصی را برای فعالیت انتخاب میکنند. 80درصد از افرادی که در شرکت‌های دولتی به عنوان متخصص روابط عمومی فعالیت میکنند، بیش از ۵ سال سابقه کاری دارند. پراکندگی سابقه کار در شرکتهای خصوصی بیشتر از شرکتهای خصوصی-دولتی و دولتی است.

 

هیچ فعال روابط عمومی در سازمان‌های دولتی درآمدی بالای 25 میلیون تومان نداشته است. افراد شاغل در شرکتهای خصوصی و خصوصی-دولتی، حدود ۵میلیون تومان نسبت به فعاالن این حوزه در سازمانهای دولتی، درآمد بیشتری دارند.
همچنیــن از میــان کســانی کــه در شــرکت‌های خصوصــی و خصوصی-دولتــی کار میکننــد، آن‌هایــی کــه در کســب‌وکارهای آنلایــن فعالیــت دارنــد، حــدود یــک میلیــون تومــان بیشــتر از متخصصــان فعــال در کســبوکارهای ســنتی و آفلایــن، حقــوق دریافــت میکننــد.

از جنسیت تا روابط عمومی

صرفا کارشناسان روابط عمومی فارغ از جنسیت، درآمد یکسانی دارند. درآمد آقایان در حوزه روابط عمومی در سطح کارشناس ارشد، مدیر و مدیران ارشد مانند بسیاری از مشاغل دیگر جنسیت‌زده بوده و  بیشتر از خانم‌ها است.

از مدیرعامل تا روابط عمومی

مدیران‌عامل شرکت‌ها با 73% بیشترین علاقه را به نظارت مستقیم بر تیم روابط عمومی داشته‌اند. در شرکت‌های خصوصی، بعد از مدیرعامل، مارکتینگ بیشترین سهم را از ارتباط با تیم روابط عمومی دارد؛ در حالی که در شرکت‌های خصوصی-دولتی و دولتی، بیشترین ارتباط بعد از مدیرعامل با تیم منابع انسانی شکل میگیرد. آمارها نشان میدهند که دسترسی به مدیرعامل در شرکت‌های سنتی و آفلاین (۹۷درصد)، وضعیت بهتری نسبت به شرکتهای آنلاین (۸۸درصد) دارند.

برای دانلود متن کامل گزارش کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×