فازهای توسعه‌ای تپسی‌گاراژ

 این کسب‌و‌کار جدید قرار است در دو فاز توسعه پیدا کند. در فاز اول، خدمات تپسی‌گاراژ به تدریج در تمام شهرهای فعال این شرکت در سرتاسر کشور در دسترس رانندگان تپسی قرار خواهد گرفت. همچنین این پلتفرم قرار است روی اپلیکیشن رانندگان تپسی قرار بگیرد تا دسترسی به آن برای رانندگان این شرکت که جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر در سرتاسر کشور را تشکیل می‌دهند، تسهیل شود.

در فاز دوم توسعه تپسی گاراژ، این سرویس در سوپراپلیکیشن تپسی قرار خواهد گرفت و عموم مردم امکان استفاده از خدمات آن را خواهند داشت. به گفته روابط عمومی تپسی، ایده اولیه راه‌اندازی کسب‌و‌کار گاراژ، بر اساس استقبال رانندگان تپسی از خدمات باشگاه سفیران این شرکت شکل گرفته است. در این باشگاه، تخفیف‌هایی برای خرید محصول یا استفاده از سرویس تعمیرگاه‌ها و فروشگاه‌های مرتبط به سفیران ارائه می‌شده است.