برچسب زده شده با: دامنه فارسی

تاکنون 1 میلیون و 617هزار دامنه فارسی ثبت شده است

بهمن 27, 14020

بر اساس اعلام مرکز ثبت دامنه کشوری، تاکنون یک میلیون و ۶۱۷ هزار و چهارده دامنه‌ فعال فارسی به ثبت رسیده است که دامنه ir بیشترین سهم از این تعداد را دارد. پس از پسوند ir با بیش از یک میلیون و ششصد دامنه فعال، co.ir بیش از چهار هزار و دامنه‌های ایران و ac.ir بیش از هزار دامنه فعال را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، دامنه‌ id.ir با ۷۱۲ مورد، org.ir با […]

×