برچسب زده شده با: دومین گزارش جامع سئو

طرح صیانت، بزرگترین تهدید سئو در ایران

اسفند 24, 14010

گزارش جامع سئو که به بررسی وضعیت سئو در سال 1401 در ایران و مقایسه آن با سال 1400 می‌پردازد، توسط تریبون منتشر شده است.  این گزارش به نکات تحلیلی حوزه سئو در ایران ازجمله کاهش تعداد متخصصان سئوکار تازه‌وارد، رشد درآمد سئوکارهای پایتخت‌نشین، چالش‌های متخصصان سئو و اصلی‌ترین انتظارات کارفرمایان از سئو می‌پردازد. متوسط درآمد خانم‌ها از آقایان کمتر است 44درصد از کسانی که در حوزه سئو کار می‌کنند درآمدی کمتر از ده میلیون […]

×