برچسب زده شده با: شناسا

شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه شناسا

فروردین 5, 14020

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)، شرکت سرمایه گذاری جسورانه (Venture Capital) گروه مالی پاسارگاد است که در تاریخ 1391/03/07 تحت شماره 426655 به ثبت رسیده است. ماموریت شرکت شناسا به عنوان یک سرمایه گذار جسورانه یا خطرپذیر با تکیه بر ارزش های امانت‏داری و رفتار حرفه ای و تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی، سودآوری و ارزش آفرینی و با ماموریت ارتقای وضعیت سلامت و سبک زندگی افراد جامعه و استفاده بهینه و پایدار از منابع […]

×