برچسب زده شده با: علی سنگینیان

کیسون 115 میلیارد تومان در گروه صنعتی رادیس سرمایه‌گذاری کرد

خرداد 23, 14030

دومین سرمایه‌گذاری کیسون به مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان بصورت غیرنقدی در گروه صنعتی رادیس «رادیس» انجام پذیرفت. این سرمایه‌گذاری در قالب اعطای زمین، سوله و تجهیزات انجام خواهد شد. کیسون از بزرگترین شرکت‌های عمرانی کشور است و گروه رادیس نیز در زمینه توسعه و ساخت مصالح عمرانی پیشرفته و دانش‌بنیان فعالیت می‌کند. ورود به بازار سرمایه؛ هدف جذب سرمایه امین اسرافیلی، مدیرعامل گروه رادیس هدف از این جذب سرمایه را استفاده از زیرساخت صادراتی موجود […]

×