برچسب زده شده با: معاونت حقوقی ریاست جمهوری

گزینه “عجله دارم” به تاکسی‌های اینترنتی برمیگردد

خرداد 15, 14030

براساس نظریه معاون حقوقی ریاست جمهوری، گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. سکوها مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند. این موضوع در صورتجلسه مورخ نهم خرداد ماه توسط رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار کشور به سازمان‌های مختلف از جمله رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده […]

×