برچسب زده شده با: نشت داده

چارگون اطلاعیه صادر کرد: هیچ موردی از هک، نشت داده و غیره رخ نداده است

اسفند 12, 14020

پیرو هشدار فوری پلیس فتا مبنی بر آسیب‌پذیری بحرانی کشف شده در سیستم اتوماسیون اداری بومی چارگون که از صاحبان کسب‌وکارها خواسته بود با قید فوریت نسبت به قطع و جداسازی این سیستم اتوماسیون از بستر اینترنت اقدام کنند، شرکت چارگون اطلاعیه صادر کرده است. متن پیامک پلیس فتا  با توجه به آسیب‌پذیری بحرانی کشف‌شده در سیستم اتوماسیون اداری بومی «چارگون»، ضروری است به قید فوریت نسبت به قطع و جداسازی سیستم اتوماسیون از بستر […]

×