برچسب زده شده با: کمپین‌های تبلیغاتی

گزارش ۱۴۰۱ متریکس منتشر شد: کاهش سهم نصب‌های غیرارگانیک گوگل‌ادز بین شبکه‌های تبلیغاتی فعال در ایران

تیر 27, 14020

گزارش سالیانه متریکس در سال 1401  منتشر شد. در این گزارش با استفاده از داده‌های ۲۲۵ میلیون نصبی که متریکس در سال ۱۴۰۱ شمارش کرده؛ نحوه‌ی عملکرد شبکه‌های تبلیغاتی و آمار مربوط به رفتار کاربران موبایلی مورد بررسی قرار گرفته است. درباره متریکس متریکس یک پلتفرم تجزیه و تحلیل تبلیغات موبایل است که به کسب‌و‌کارها امکان می‌دهد که عملکرد کمپین‌های تبلیغاتی خود را بر اساس داده‌های واقعی ارزیابی و با استفاده از گزارش‌، آن‌ها را […]

×